Danh Sách Chương Trình Lễ Hội 2024

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội

Hành trình:
Số ngày: 1 ngày
Ngày khởi hành:
760.000 đ
Hà Nội - Chùa Yên Tử

Hà Nội - Chùa Yên Tử

Hành trình:
Số ngày: 1 ngày
Ngày khởi hành:
650.000 đ
Hà Nội - Chùa Tam Chúc - Chùa Địa Tạng Phi Lai

Hà Nội - Chùa Tam Chúc - Chùa Địa Tạng Phi Lai

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
680.000 đ
Hà Nội - Chùa Hương

Hà Nội - Chùa Hương

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
666.000 đ
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Làng Cổ Đường Lâm

Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Làng Cổ Đường Lâm

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
676.000 đ
Hà Nội - Bạch Đằng Giang - Chùa Ba Vàng

Hà Nội - Bạch Đằng Giang - Chùa Ba Vàng

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
650.000 đ
Hà Nội - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Đền Bà Chúa Kho

Hà Nội - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Đền Bà Chúa Kho

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
580.000 đ
Hà Nội - Phủ Giầy - Chùa Phổ Minh - Đền Trần

Hà Nội - Phủ Giầy - Chùa Phổ Minh - Đền Trần

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
580.000 đ
Hà Nội - Chùa Cái Bầu - Đền Cửa Ông

Hà Nội - Chùa Cái Bầu - Đền Cửa Ông

Hành trình:
Số ngày: 1 ngày
Ngày khởi hành:
600.000 đ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 2024

BỘ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 2024

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
Liên hệ
BỘ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 2024

BỘ CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI 2024

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
Liên hệ
Hỗ trợ online !