Tour ghép

STT Tên tour Số ngày Ngày khởi hành Khách sạn Giá tour Đặt tour
1 TOUR AUSTRALIA MÙNG 2 TẾT
Máy Bay
Download Tour File
7N6Đ 26/1/2020 4 * 59.999.000 đ
Đặt
2 CAMPHUCHIA
Máy Bay
Download Tour File
4N3Đ 3* 3.900.000 đ
Đặt
3 THÁI LAN
Máy Bay
Download Tour File
5N4Đ 3* 0
Đặt
4 HÀN QUỐC
Máy Bay
Download Tour File
5N4Đ 3 sao 12.490.000 đ
Đặt
5 ĐẾN NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO
Máy Bay
Download Tour File
6N5Đ 01,03 - 04/2019 3 sao 37.900.000 đ
Đặt
6 ÚC
Máy Bay
Download Tour File
7N6Đ 3* 41.900.000 đ
Đặt
7 BẮC ÂU
Máy Bay
Download Tour File
9N8Đ 11/06 – 19/06/2019; 4 sao 68.900.000 đ
Đặt
8 OSAKA - KOBE - KYOTO - NAGOYA - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO
Máy Bay
Download Tour File
7N6Đ 28/3- 2/4/2019 3 sao 0
Đặt
9 TOUR TRIỀU TIÊN
Máy Bay
Download Tour File
5N4Đ 3 sao 38.900.000 đ
Đặt
10 THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ
Máy Bay
Download Tour File
7N6Đ 3 sao 34.980.000 đ
Đặt
Số ngày
7N6Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
4 *
Giá tour
59.999.000 đ
Đặt vé
Số ngày
4N3Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3*
Giá tour
3.900.000 đ
Đặt vé
Số ngày
5N4Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3*
Giá tour
0
Đặt vé
Số ngày
5N4Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3 sao
Giá tour
12.490.000 đ
Đặt vé
Số ngày
6N5Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3 sao
Giá tour
37.900.000 đ
Đặt vé
Tên tour
Số ngày
7N6Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3*
Giá tour
41.900.000 đ
Đặt vé
Số ngày
9N8Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
4 sao
Giá tour
68.900.000 đ
Đặt vé
Số ngày
7N6Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3 sao
Giá tour
0
Đặt vé
Số ngày
5N4Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3 sao
Giá tour
38.900.000 đ
Đặt vé
Số ngày
7N6Đ
Ngày khởi hành
Khách sạn
3 sao
Giá tour
34.980.000 đ
Đặt vé

1
Hỗ trợ online !