Trung Quốc

Tour Trung Quốc: Thành Đô - Hoàng Long Khê Cổ Trấn - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn - Nga Mi Sơn

Tour Trung Quốc: Thành Đô - Hoàng Long Khê Cổ Trấn - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn - Nga Mi Sơn

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
15.990.000 đ
Tour Trung Quốc Châu Hồng Hà: Bình Biên - Hà Khẩu - Kiến Thủy - Mông Tự (Đường bộ)

Tour Trung Quốc Châu Hồng Hà: Bình Biên - Hà Khẩu - Kiến Thủy - Mông Tự (Đường bộ)

Hành trình:
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
3.299.000 đ
Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Tô Châu - Tây Đường - Hàng Châu - Thượng Hải

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Tô Châu - Tây Đường - Hàng Châu - Thượng Hải

Hành trình:
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
Ngày khởi hành:
21.490.000 đ
Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Hàng Châu - Thượng Hải

Tour Trung Quốc: Bắc Kinh - Hàng Châu - Thượng Hải

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
20.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Tàu Cao Tốc - Cửu Trại Câu - Thành Đô (Đường Bay)

Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Tàu Cao Tốc - Cửu Trại Câu - Thành Đô (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
17.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Trịnh Châu - Thiếu Lâm Tự - Khai Phong Phủ - Lạc Dương - Tây An

Tour Trung Quốc: Trịnh Châu - Thiếu Lâm Tự - Khai Phong Phủ - Lạc Dương - Tây An

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
24.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Miêu Trại - Phượng Hoàng Cổ Trấn (Đường Bay)

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Miêu Trại - Phượng Hoàng Cổ Trấn (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
9.490.000 đ
Tour Trung Quốc: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Tour Trung Quốc: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
18.990.000 đ
Tour Trung Quốc Mùng 1 Tết: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Tour Trung Quốc Mùng 1 Tết: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
24.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Thất Tinh Sơn (Đường Bộ)

Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Thất Tinh Sơn (Đường Bộ)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
6.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Lệ Ba - Tiểu Thất Khổng - Thiên Hộ Miêu Trại - Ngắm Hoa Đáo Qúy Châu (Đường Bộ)

Tour Trung Quốc: Lệ Ba - Tiểu Thất Khổng - Thiên Hộ Miêu Trại - Ngắm Hoa Đáo Qúy Châu (Đường Bộ)

Hành trình:
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
9.790.000 đ
Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc (Đường Bộ)

Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc (Đường Bộ)

Hành trình:
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
7.590.000 đ
Tour Trung Quốc: Giang Tây - Làng cổ Vụ Nguyên - Vọng Tiên Cốc - Cảnh Đức Trấn đường bộ

Tour Trung Quốc: Giang Tây - Làng cổ Vụ Nguyên - Vọng Tiên Cốc - Cảnh Đức Trấn đường bộ

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
14.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Côn Minh đường bộ

Tour Trung Quốc: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Côn Minh đường bộ

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
15.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Côn Minh ngắm hoa anh đào đường bộ

Tour Trung Quốc: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Côn Minh ngắm hoa anh đào đường bộ

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
13.490.000 đ
Trang 1/2 12
Hỗ trợ online !