Trung Quốc

 NAM NINH – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN PHÙ DUNG TRẤN – THIÊN MÔN SƠN

NAM NINH – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN PHÙ DUNG TRẤN – THIÊN MÔN SƠN

Hành trình: 6N5Đ
Số ngày:
Ngày khởi hành:
6.990.000 đ
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU  TÂY ĐƯỜNG CỔ TRẤN   – THƯỢNG HẢI

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU TÂY ĐƯỜNG CỔ TRẤN – THƯỢNG HẢI

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
14.990.000 đ
LÀO CAI – KHAI VIỄN – KIÊN THỦY – MÔNG  TỰ

LÀO CAI – KHAI VIỄN – KIÊN THỦY – MÔNG TỰ

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
Liên hệ
CHƯƠNG TRÌNH: HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

CHƯƠNG TRÌNH: HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành: 15/10; 23/10; 31/10/2023
19.990.000 đ
CHƯƠNG TRÌNH HÀ NỘI – NAM NINH – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

CHƯƠNG TRÌNH HÀ NỘI – NAM NINH – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành: 15/10; 23/10; 31/10/2023
11.490.000 đ
HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA - HÀ NỘI

HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA - HÀ NỘI

Hành trình:
Số ngày: 5N4Đ
Ngày khởi hành:
15.190.000 đ
NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI –  PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành: 20/8/2023
6.999.000 đ
BẮC KINH - TÔ CHÂU – TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

BẮC KINH - TÔ CHÂU – TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành: 22/8;28/8/2023
19.999.000 đ
TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
Liên hệ
TOUR CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI-LA

TOUR CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI-LA

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
Liên hệ
TOUR TRƯỜNG XA - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ CHẤN

TOUR TRƯỜNG XA - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ CHẤN

Hành trình:
Số ngày: 5N4Đ
Ngày khởi hành:
11.999.000 đ
TOUR BẮC KINH

TOUR BẮC KINH

Hành trình:
Số ngày: 4N3Đ
Ngày khởi hành:
8.990.000 đ
TOUR NAM NINH - QUẾ LÂM

TOUR NAM NINH - QUẾ LÂM

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
Liên hệ
TOUR THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

TOUR THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

Hành trình:
Số ngày: 7N6Đ
Ngày khởi hành:
15.990.000 đ
Trang 2/2 12
Hỗ trợ online !