Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của công ty

 TÊN PHÒNG BAN  SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN
 Ban Lãnh Đạo  Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng
 Phòng bán hàng Trưởng Phòng Kinh doanh: 01 nhân viên
- Nhân viên kinh doanh thị trường trong nước: 10 nhân viên
- Nhân viên kinh doanh thị trường quốc tế: 3 nhân viên
- Cộng tác viên kinh doanh theo chế độ hưởng hoa hồng và thưởng: 12 nhân viên
 Phòng Kế toán- Trưởng phòng: 01
- Nhân viên kế toán: 03
 Phòng Ticketing- Trưởng phòng: 01
- Nhân viên ticketing: 03
 Phòng Điều hành - Trưởng phòng điều hành: 01
- Nhân viên điều hành tour trong nước: 05
- Nhân viên điều hành tour quốc tế: 02 người
 Phòng Marketing- Trưởng phòng điều hành: 01
- Nhân viên Marketing: 03
 Phòng Kỹ Thuật Nhân viên kỹ thuật: 01
 Văn Phòng GD Hà Nội Nhân viên giao dịch: 03
 Văn Phòng GD Vĩnh Phúc Nhân viên giao dịch: 03
 Văn phòng GD Thái Nguyên Nhân viên giao dịch: 02
 Văn phòng GD TP. Hồ Chí Minh Nhân viên giao dịch: 02
 Hướng dẫn viên- Hướng dẫn viên chính làm fulltime: 20 Nhân viên
- Đội Ngũ cộng tác viên

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức
 3. Đội ngũ cán bộ chuyên viên


 Nguyễn Văn Dũng Giám Đốc  dungnv@hanoisuntravel.com
Nguyễn Thanh Hưng Phó Giám Đốc  hungnv@hanoisuntravel.com
Vũ Thị Thảo Phương Trưởng phòng kế toán  ketoan@hanoisuntravel.com
Hà Thị Phương Loan
Marketing Onlineloanhtp@hanoisuntravel.com
Nguyễn Văn Thành
Trưởng đại diện VP Vĩnh Phúcnguyenthanh.hanoisun@gmail.com
0832.296.668
Nguyễn Thanh Hải               Trưởng phòng marketing online 0979.954.917
Ngô Thị Hân   Nhân viên Kinh Doanh hannt@hanoisuntravel.com
0972.797.412
Nguyễn Văn Thắng
Trưởng Phòng Điều hành
dieuhanh@hanoisuntravel.com
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nhân viên kinh doanh
huyentrang.hanoisuntravel@gmail.com
039.295.4295
Nguyễn Văn Chính Nhân viên kinh doanh chinhnv@hanoisuntravel.com
 038.463.1386
Hoàng Thị Oanh Nhân viên kinh doanhhoangoanh.hanoisuntravel@gmail.com
0979.501.177
Đặng Thị Mai Hương
Nhân viên kinh doanh

huongdtm@hanoisuntravel.com
0974.319.388

Nguyễn Văn Vượng  
Nhân viên kinh doanh

vuongxtdlvp@gmail.com
0976.173.842
Tô Thị Nguyệt
Nhân viên điều hành
nguyettt@hanoisuntravel.com
Lưu Thị Huệ
Nhân viên điều hành outboundhuent@hanoisuntravel.com
Hoàng Thị Lan Hương   Nhân viên Ticketing
phongvesanbaynoibai@gmail.com
0968.055.565
Dương Kim Anh
Nhân viên Ticketing
phongvesanbaynoibai@gmail.com
0988.488.350
Trần Thị Mỹ Anh
Nhân viên kế toán tổng hợp ketoan@hanoisuntravel.com
Vũ Thị Hường
Nhân viên kế toán 
ketoan@hanoisuntravel.com
Trần Thị Điệp
Nhân viên kế toán
ketoan@hanoisuntravel.com
Lưu Vân Anh  
 Nhân viên Marketing
anhlv@hanoisuntravel.com
Vương Tiến  Anh   Nhân viên kỹ thuật anhvt@hanoisuntravel.com
Nguyễn Văn Khánh
nhân viên CSKH
0988.552.939
Nguyễn Thị Thu
Nhân Viên Điều Hành
038.632.0088
 Lê Trung Thành  Trưởng đại diện VP Phú Thọ 098 8755333
 Vũ Văn Hoàng  Nhân Viên Kinh Doanh 035 348 8669

Hỗ trợ online !