Châu Á

Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Tàu Cao Tốc - Cửu Trại Câu - Thành Đô (Đường Bay)

Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Tàu Cao Tốc - Cửu Trại Câu - Thành Đô (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
17.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Trịnh Châu - Thiếu Lâm Tự - Khai Phong Phủ - Lạc Dương - Tây An

Tour Trung Quốc: Trịnh Châu - Thiếu Lâm Tự - Khai Phong Phủ - Lạc Dương - Tây An

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
24.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Miêu Trại - Phượng Hoàng Cổ Trấn (Đường Bay)

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới - Miêu Trại - Phượng Hoàng Cổ Trấn (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
9.490.000 đ
Tour Trung Quốc: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Tour Trung Quốc: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
18.990.000 đ
Tour Trung Quốc Mùng 1 Tết: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Tour Trung Quốc Mùng 1 Tết: Hà Nội - Côn Minh - Shangrila - Lệ Giang - Đại Lý (Đường Bay)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
24.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Thất Tinh Sơn (Đường Bộ)

Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Thất Tinh Sơn (Đường Bộ)

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
6.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Lệ Ba - Tiểu Thất Khổng - Thiên Hộ Miêu Trại - Ngắm Hoa Đáo Qúy Châu (Đường Bộ)

Tour Trung Quốc: Lệ Ba - Tiểu Thất Khổng - Thiên Hộ Miêu Trại - Ngắm Hoa Đáo Qúy Châu (Đường Bộ)

Hành trình:
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
9.790.000 đ
Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc (Đường Bộ)

Tour Trung Quốc: Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc (Đường Bộ)

Hành trình:
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
7.590.000 đ
Tour Trung Quốc: Giang Tây - Làng cổ Vụ Nguyên - Vọng Tiên Cốc - Cảnh Đức Trấn đường bộ

Tour Trung Quốc: Giang Tây - Làng cổ Vụ Nguyên - Vọng Tiên Cốc - Cảnh Đức Trấn đường bộ

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
14.990.000 đ
Tour Trung Quốc: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Côn Minh đường bộ

Tour Trung Quốc: Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Côn Minh đường bộ

Hành trình:
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
15.990.000 đ
 NAM NINH – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN PHÙ DUNG TRẤN – THIÊN MÔN SƠN

NAM NINH – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN PHÙ DUNG TRẤN – THIÊN MÔN SƠN

Hành trình: 6N5Đ
Số ngày:
Ngày khởi hành:
6.990.000 đ
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU  TÂY ĐƯỜNG CỔ TRẤN   – THƯỢNG HẢI

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU TÂY ĐƯỜNG CỔ TRẤN – THƯỢNG HẢI

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
14.990.000 đ
LÀO CAI – KHAI VIỄN – KIÊN THỦY – MÔNG  TỰ

LÀO CAI – KHAI VIỄN – KIÊN THỦY – MÔNG TỰ

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành:
Liên hệ
CHƯƠNG TRÌNH: HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

CHƯƠNG TRÌNH: HÀ NỘI – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành: 15/10; 23/10; 31/10/2023
19.990.000 đ
CHƯƠNG TRÌNH HÀ NỘI – NAM NINH – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

CHƯƠNG TRÌNH HÀ NỘI – NAM NINH – QUẢNG CHÂU – CANTON FAIR 134

Hành trình:
Số ngày:
Ngày khởi hành: 15/10; 23/10; 31/10/2023
11.490.000 đ
HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA - HÀ NỘI

HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA - HÀ NỘI

Hành trình:
Số ngày: 5N4Đ
Ngày khởi hành:
15.190.000 đ
Trang 2/5 12345
Hỗ trợ online !