Canada

Giá: 280$

Loại visa:

Du lịch, thăm thân, công tác

Thủ tục

1. Cần hộ chiếu phổ thông – bản gốc, còn giá trị sử dụng tối thiểu từ 06 tháng trở lên tính từ ngày khởi hành tour,ký tên mình vào trang 3 của hộ chiếu (nộp cả HC cũ kể cả HC đã hết hạn sử dụng, nếu có). 
2. 02 ảnh 4 x 6, nền trắng.
3. Một bản lý lịch tự khai (theo mẫu đính kèm).
4. Ký form trang 2 (trong file đính kèm).
5. Bằng chứng về tình trạng hôn nhân như giấy đăng kí kết hôn, giấy li hôn, giấy chứng tử - yêu cầu nộp bản sao công chứng.
6. Sổ hộ khẩu - nộp bản sao công chứng.
7. Con đi cùng bố, mẹ phải có giấy khai sinh để chứng minh quan hệ - yêu cầu nộp bản sao công chứng phường.
8. Nếu có TE < 18 tuổi đi cùng với một trong hai người là bố hoặc mẹ thì phải có giấy xác nhận sự đồng ý của người còn lại ( hoặc trường hợp đi cùng với người thân không phải là bố mẹ thì cần có sự đồng ý của bố và mẹ kèm theo photo hộ chiếu của người không đi cùng và phải có xác nhận của chính quyền địa phương có dấu.
9. CM tài chính và công việc (giống Hàn)"

Thời gian ra kết quả

- 1-3 tháng

Lưu ý

- Hạn và thời gian lưu trú tối đa 6 tháng

Hỗ trợ online !