Nga

Giá: 160$

Loại visa:

Du lịch, thăm thân, công tác

Thủ tục

1. Hộ chiếu
2. 2 ảnh 3.5x4.5 nền trắng
3. Thư mời du lịch hoặc công tác tùy mục đích 


Thời gian ra kết quả

- 1 tháng

Lưu ý

- Hạn 3 tháng lưu trú 15 ngày

Hỗ trợ online !