Ấn Độ

Giá: 110$

Loại visa:

Du lịch, thăm thân, công tác

Thủ tục

01 bản Visa Application Form
01 bản photo trang hộ chiếu (không cần photo cả quyển)
Hai ảnh hộ chiếu 2*2 inches, phông nền trắng (1 ảnh dán trên Visa Application Form, 1 ảnh để nộp)
Hộ chiếu gốc"

Thời gian ra kết quả

- 3 -4 ngày

Lưu ý

- Xin trc khi nhập cảnh Ấn Độ tối thiểu 30 ngày, tối thiểu 4 ngày, lưu trú 30 ngày

Hỗ trợ online !